Ballotin Colorado Bulldog

Ingredients

  • 2 oz Ballotin Original Chocolate Whiskey
  • ½ oz Vodka
  • ½ oz cream
  • Splash of Cola

Method

Shake all ingredients except cola in mixing tin with ice. Pour into rocks glass. Add splash of cola.


Dangerously good.

$29.99 / 750 ml
Quantity:
$29.99 / 750 ml
Quantity:
$29.99 / 750 ml
Quantity:
$29.99 / 750 ml
Quantity:
$29.99 / 750 ml
Quantity:
$29.99 / 750 ml
Quantity:
$29.99 / 750 ml
Quantity:
$29.99 / 750 ml
Quantity:
$29.99 / 750 ml
Quantity: