Ballotin Grasshopper

Ingredients

  • 1½ oz Ballotin Chocolate Mint Whiskey
  • Splash of creme de menthe
  • 2 oz milk

Method

Shake with ice and strain into coupe glass.


Dangerously good.

$29.99 / 750 ml
Quantity:
$29.99 / 750 ml
Quantity:
$29.99 / 750 ml
Quantity:
$29.99 / 750 ml
Quantity:
$29.99 / 750 ml
Quantity:
$29.99 / 750 ml
Quantity:
$29.99 / 750 ml
Quantity:
$29.99 / 750 ml
Quantity:
$29.99 / 750 ml
Quantity: