Ballotin High Ball

Ingredients

  • 2 oz Ballotin Bourbon Ball Whiskey
  • 3 oz Club Soda

Method

Pour Ballotin into a Collins glass over ice. Fill with Club Soda.


Dangerously good.

$29.99 / 750 ml
Quantity:
$29.99 / 750 ml
Quantity:
$29.99 / 750 ml
Quantity:
$29.99 / 750 ml
Quantity:
$29.99 / 750 ml
Quantity:
$29.99 / 750 ml
Quantity:
$29.99 / 750 ml
Quantity:
$29.99 / 750 ml
Quantity:
$29.99 / 750 ml
Quantity: