Ballotin Mocha Mudslide

Ingredients

  • 1 oz. Ballotin Mocha Whiskey Cream
  • 1 oz. Coffee Liqueur
  • ½ oz. Vodka

Method

Mix ingredients and pour into a rocks glass.


Dangerously good.

$29.99 / 750 ml
Quantity:
$29.99 / 750 ml
Quantity:
$29.99 / 750 ml
Quantity:
$29.99 / 750 ml
Quantity:
$29.99 / 750 ml
Quantity:
$29.99 / 750 ml
Quantity:
$29.99 / 750 ml
Quantity:
$29.99 / 750 ml
Quantity:
$29.99 / 750 ml
Quantity: