Ballotin Nutty Irishman

Ingredients

  • 1 ½ oz. Ballotin Chocolate Peanut Butter Whiskey Cream
  • ½ oz. Ballotin Caramel Turtle Whiskey
  • ½ oz Half-n-Half

Method

Shake vigorously with ice and strain into martini glass.


Dangerously good.

$29.99 / 750 ml
Quantity:
$29.99 / 750 ml
Quantity:
$29.99 / 750 ml
Quantity:
$29.99 / 750 ml
Quantity:
$29.99 / 750 ml
Quantity:
$29.99 / 750 ml
Quantity:
$29.99 / 750 ml
Quantity:
$29.99 / 750 ml
Quantity:
$29.99 / 750 ml
Quantity: