Ballotin S'mores

Ingredients

  • 1 oz Ballotin Caramel Turtle Whiskey
  • 1 oz Ballotin Bourbon Ball
  • ½ oz Marshmallow vodka 2 oz heavy cream

Method

Shake with ice, and strain into a graham cracker rimmed glass.


Dangerously good.

$29.99 / 750 ml
Quantity:
$29.99 / 750 ml
Quantity:
$29.99 / 750 ml
Quantity:
$29.99 / 750 ml
Quantity:
$29.99 / 750 ml
Quantity:
$29.99 / 750 ml
Quantity:
$29.99 / 750 ml
Quantity:
$29.99 / 750 ml
Quantity:
$29.99 / 750 ml
Quantity: