Black Cherry Russian

Ingredients

  • 1 1/2 oz. Ballotin Chocolate Cherry Whiskey Cream
  • 1/2 oz Vodka
  • 1/2 oz Ballotin Original Chocolate Whiskey
  • 1/2 oz coffee liqueur

Method

Combine Ballotin Chocolate Cherry Whiskey Cream with vodka, Ballotin Original Chocolate Whiskey, and coffee liqueur. Shake and pour over iced rocks glass!


Dangerously good.

$29.99 / 750 ml
Quantity:
$29.99 / 750 ml
Quantity:
$29.99 / 750 ml
Quantity:
$29.99 / 750 ml
Quantity:
$29.99 / 750 ml
Quantity:
$29.99 / 750 ml
Quantity:
$29.99 / 750 ml
Quantity:
$29.99 / 750 ml
Quantity:
$29.99 / 750 ml
Quantity: